Centrum denních aktivit Mělník

V předvánočním čase jsme byli pozváni paní Jaklovou (maminka Kubíka) do krásného prostředí Centra denních aktivit. Paní Jaklová nás s centrem seznámila, vysvětlila dětem, k čemu slouží a poté jsme se přesunuli do pracovní části, kde na děti čekala tři stanoviště. Na prvním jsme vyráběli krásná vánoční přání, u druhého stolu děti malovaly vánoční obrázky technikou window–color. U posledního stolku se vyráběly placky se spínacím špendlíkem. Možná mnozí z vás pod vánočním stromečkem takto vyrobený dáreček našli.

Příjemnou atmosféru dotvářel zpěv koled, vůně čaje a cukroví.

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat paní Jaklové za úžasné dopoledne, při kterém děti získaly informace o sociálních službách, tím nejlepším způsobem.

Takto prakticky získané zkušenosti předčí jakékoliv teoretické vyprávění.

Ve škole jsme jako poděkování paní Jaklové nakreslili obrázky.