CHRÁNĚNÉ DÍLNY DĚTEM

Dne 18.9 2012 se v prostorách chráněných dílen pořádal Den otevřených dveří, který jsme, na pozvání p. Jaklové, rádi navštívili.  Prohlédli jsme si výrobky chráněných dílen a pak na nás čekali krásné hry a soutěže – zdobili jsme perníčky, vyráběli si šperky a soutěžili v hodu na cíl. Moc se nám tu líbilo a hlavně už víme, co chráněné dílny jsou a komu slouží.

Za  2.C,

P. Boučková