Den Země - 22. 4. 2016

V 5. třídě jsou tématem odpady. V ranním kruhu jsme si povídali o odpadech, poté děti vyplňovaly pracovní listy, vyhledávaly si informace na internetu. Moc se jim líbil pokus s papírovou plenou. Zkoumaly vzniklý granulát a potěžkaly si promáčenou plenu. Mnoho z nich překvapilo, jak byla těžká. Celý projekt jsme završili sběrem odpadků v okolí školy.