Ochrana člověka za mimořádných událostí

Tento projekt se pořádá každoročně a jeho hlavním cílem je seznámit děti s mimořádnými událostmi, se kterými by se mohly setkat. Hlavní téma druháčků jsou požáry, nebezpečí skrývající se v ohni. Je známé úsloví, že je dobrý sluha, ale zlý pán.

Na interaktivní tabuli jsme si z edice Záchranný kruh promítli několik situací, kde oheň způsobil velké škody na majetku i v přírodě. Poté jsme si udělali interaktivní testy z oblasti první pomoci, které se nám líbili a docela jsme byli úspěšní. Seznámili jsme se s evakuací a evakuačním zavazadlem a nejvíc jsme si to užili, když jsme si hráli na záchranáře a vzájemně jsme se obvazovali. Posuďte  sami!