Ochrana člověka za mimořádných událostí

Děti shlédly ukázku Hasičského záchranného sboru, výcvik služebních psů a základy první pomoci - učily se stabilizovanou polohu, oživování a ošetření obvazovým materiálem.